วิธีการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ แต่ละประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน

หลายคนที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการตกแต่งบ้าน คงเกิดข้อสงสัยกันว่าจะใช้เฟอร์นิเจอร์ชนิดไหนดี แล้วชนิดไหนถึงจะเหมาะและเข้ากับที่พักอาศัย หรือเหมาะสำหรับการใช้งานมากที่สุด สำหรับวันนี้ร้านกีรติเฟอร์นิเจอร์ขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนี้

Built-in Furniture
1. ค่อนข้างมีความแข็งแรงเนื่องจากเป็นการติดตั้งแบบยึดเกาะกับอาคารหรือโครงสร้างอาคาร มีรูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครซึ่งแล้วแต่จะออกแบบ มีความหรูหราเป็นเอกลักษณ์เข้ากับสัดส่วนพื้นที่ สามารถติดตั้งและดัดแปลงให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด
2. ช่วยในเรื่องการลดปัญหาการสะสมของฝุ่น เพราะจะมีการออกแบบให้สูงจนชนฝ้าเพดาน เพื่อประโยชน์การใช้สอยสูงสุดและเพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นได้เป็นอย่างดี
3. การใช้งานอาจไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างและรูปแบบการจัดวางได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือต้องการย้ายที่อยู่ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จะต้องถูกรื้อถอนทิ้งโดยแทบจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
4. ราคาของเฟอร์นิเจอร์จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม บางครั้งราคาการติดตั้งมีราคาที่สูงมากเนื่องจากเฟอร์นิเจอร์บางชนิดจะต้องใช้ความประณีต และต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือเฉพาะมาทำการติดตั้ง ทั้งนี้ การติดตั้งต้องอาศัยช่างผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้งานออกมาตามความต้องการ

Movable Furniture หรือ Loose Furniture
1. เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการและที่สำคัญสามารถจัดรูปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ต้องการ เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะผลิตสำเร็จที่โรงงาน สามารถเลือกรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยได้จากตัวอย่างที่มีอยู่จริงในร้านค้า
2. การใช้งานเฟอร์นิเจอร์สามารถเลือกรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยได้ จากตัวอย่างที่มีอยู่จริง สามารถทดลองการใช้งานได้จริง สำหรับราคาของเฟอร์นิเจอร์จะมีราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่
3. สามารถทำการเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวก สามารถตกแต่งได้ในแบบที่ต้องการ อิสระในการตกแต่งได้อย่างเต็มที่ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการจัดวางได้ตามชอบ ที่สำคัญช่วยในเรื่องของการลดปัญหาฝุ่นละออง กลิ่น ในการติดตั้ง เนื่องจากผลิตสำเร็จจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที