เฟอร์นิเจอร์ไม้ มีดีกว่าที่คิด

เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้คือไม้ เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง แต่การเลือกไม้ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะไม้แต่ละชนิดมีข้อแตกรวมถึงข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเหมาะสมกับงบประมาณ รู้หรือไม่ว่าควรจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ประเภทใดและการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของห้องต่างๆ ควรเลือกใช้ไม้ประเภทใด ร้านกีรติเฟอร์นิเจอร์มีคำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ไม้ รับรองได้ว่าการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของคุณจะไม่โดนหลอกให้เสียความรู้สึกอีกต่อไป โดยเริ่มพิจารณาประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามวัสดุที่ใช้ทำ จำแนกได้ดังนี้

1. Solid wood Furniture
เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง ผลิตขึ้นจากไม้ที่ตัดจากต้นไม้ออกมาเป็นชิ้นแล้วนำมาประกอบกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ มีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สำหรับในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ได้รับความนิยมลดน้อยลงเนื่องมาจากเป็นการใช้ไม้แบบสิ้นเปลือง และหากใช้กับไม้ที่มีราคาแพงแล้ว เฟอร์นิเจอร์จะมีราคาสูงมากจนเกินกว่ากำลังซื้อของคนทั่วไป ดังนั้นไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้แก่ ไม้สัก ไม้สน เป็นต้น

2. Plywood furniture or Veneer wood furniture เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัด แล้วนำมาติดตั้งบนแผ่นไม้หรือโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบหรือติดตั้งจนเป็นเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดนั้นไม่มีความแข็งแรงเท่ากับไม้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้อัดที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีและถูกต้องแล้วจะมีความแข็งแรงมากกว่า และมีราคาที่แพงกว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด ยังมีผิวหน้าหรือลวดลายที่สวยงามกว่าและสร้างสรรค์รูปแบบได้งดงามมากกว่า และหลากหลายกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

3. Synthetic wood furniture เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ สำหรับขั้นตอนในการทำจะผ่านกระบวนการทางเคมีรวมกันหลายขั้นตอน หลังจากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์นั้นมีข้อเสียคือถ้าโดนน้ำหรือความชื้นจะทำให้บวมขึ้น เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับกระดาษมีความแข็งแรงปานกลาง ความหนาแน่นน้อย เนื่องจากเนื้อวัสดุส่วนใหญ่เป็นกาวที่ แข็งตัว ดังนั้น เมื่อนำไปใช้งานในการผลิต เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการการยึดเกาะหรือติดตั้ง อุปกรณ์ จะมีความทนทานต่อการใช้งานต่ำ ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุประเภทนี้ มีอายุการใช้งานต่ำไปด้วย เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุประเภทนี้ จึงมักจะมีราคาถูกกว่าชนิดอื่นๆ